sven
endown.png
search.pngfti 2016.jpg
Vi eftersträvar att göra så liten miljöpåverkan som möjligt i vår verksamhet.
Där det finns produkter som har en starkare miljöprofil skall vi välja dem om de för övrigt uppfyller kundens krav på kvalitet och prisbild.

 

MILJÖPOLICY

Gustafssons Blomsterodlingar AB

-    I vårt arbete skall vi alltid sträva efter att välja produkter som både uppfyller kundens kvalitetskrav och har så liten miljöpåverkan som möjligt.
-    Vi skall aktivt arbeta med att reducera energiförbrukning både i samband med transporter och i odling.
-    Emballage skall vara återvinningsbara enligt FTI's regelverk där vi är anslutna.
-    Vi skall alltid använda biologiska bekämpningsåtgärder där sådan teknik finns tillgängligt för kommersiellt bruk.
-    Återvinningsbart avfall komprimeras på plats för att minska miljöpåverkan i samband med transporter.
-    Vi skall undvika att skriva ut papper där det finns möjlighet att vidarebefordra elektroniskt.

Start > About us > Miljö
Öppettider:
 
Månd-Fred   06.30 - 15.00

Lunchstängt vardagar 12.30-13.00
 
Välkomna!
Ads